Privaatsuseeskirjad

Insta.Win hindab kõrgelt sinu õigust privaatsusele. Me rakendame turvameetmeid sinu isiklike andmete kaitsmiseks ja haldame sinu isikuandmeid vastavalt asjakohastele andmekaitse regulatsioonidele.

Käesolevad Privaatsuspõhimõtted kirjeldavad sinu isikuandmete meiepoolset haldamist ja see kehtib ettevõttele North Point Management Limited ja sellega seotud Euroopas registreeritud ettevõtetele, kes opereerivad meie kubamärkide all, millele käesolevates põhimõtetes viidatakse ühiselt kui „Meie”.

Meie privaatsuslubadus on:

 • Hoida sinu andmed kaitstuna ja turvaliselt.
 • Mitte müüa sinu andmeid.
 • Anda sulle võimalused oma turundusvalikuid igal ajal hallata ja muuta.

Kes me oleme?

Sinu isikuandmete Vastutav Töötleja on North Point Management Ltd, mis on Maltal asuv ettevõte registreeritud aadressiga 75 Abate Rigord street, Ta’ Xbiex XBX 1120, Malta.
Käesolevates Privaatsuspõhimõtted sätestatud printsiibid kehtivad kõikidel juhtudel, kui North Point Management Ltd Vastutava Töötlejana sinu andmeid käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärkidel töötleb.

Millist teavet me sinult kogume?

Sinu esitatav teave: kogume teavet, mida sa Teenuseid kasutades vabatahtlikult annad, näiteks, kui registreerid end Insta.Win’i kliendina. Sinu esitatava teabe tüübid põhinevad sinu poolt kasutatavate Teenuste spetsiifilistel funktsioonidel ning sul pole võimalik registreerida oma kontot ilma järgnevat teavet esitamata:

 • Kontaktteave: sinu nimi, perekonnanimi, aadress, vanus, sünnikuupäev ja isikukood , sugu, meiliaadress, telefoninumber, sihtnumber.
 • Finantsteavet: onlainmaksete tegemiseks kogume sinu pangaandmed ja tehinguteavet, näiteks sinu poolt Meie juures asuvale kontole ja kontolt tehtud maksed.
 • Lisaks sellele oleme rahapesu tõkestamise regulatiivsete nõuete kohaselt kohustatud paluma sinul esitada lisadokumente, näiteks fotoga isikutõendavat dokumenti, sinu varanduslikku allikat puudutavaid dokumente, kommunaalarveid jms.
 • Kolmandatelt pooltelt saadav teave: võime kombineerida sinu käest kogutud teavet teistest allikatest saadud teabega, näiteks avalikest andmebaasidest, demograafilise teabe pakkujatelt ja kolmandatelt pooltelt saadud teabega. Seadusandlusest tulenevate kohustuste tõttu kogume kolmandatelt pooltelt „tunne oma klienti“ (KYC, ingl know your customer) teavet. Sellist teavet kogutakse ainult siis, kui see on organisatsiooni tegevuste jaoks mõistlikult vajalik.
 • Kui registreerusite meiega Trustly Quick Registrationi kaudu, teavitage teid sellest, et teie maksete töötlemiseks ja regulatiivsete nõuete täitmiseks toome teie isikuandmed Trustlyst sisse.
 • Automaatselt sinu seadmest kogutav teave: meie ja meie kolmandatest pooltest teenusepakkujad võivad koguda sinu seadmest automaatselt teavet, tehes seda erinevatel viisidel sh järgmiselt:

Läbi sinu brauseri või seadme: teatud teavet kogutakse enamike brauserite või automaatselt sinu seadme poolt. Sellise teabe hulka kuuluvad IP-aadress, seadme tüüp, keel ja sinu kasutatava veebibrauseri tüüp. Kasutame sellist teavet, et tagada meie teenuste korralikult toimimine.
Rakenduse kasutamise kaudu: kui laadid alla ja kasutad ühte meie rakendustest, jälgime ja kogume rakenduse kasutamise andmeid, näiteks kuupäeva ja kellaaega, millal sinu seadmes olev rakendus loob ühenduse meie serveritega, ning rakenduse poolt alla laaditud teave ja failid.
Lisateavet meie poolt küpsiste kasutamise kohta lugege meie Küpsiste reeglid

Kuidas me sinu isikuandmeid kasutame?

Töötleme sinu isikuandmeid ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil. Kasutame meie poolt kasutatavat teavet oma veebisaitide käitamiseks, sinu poolt soovitud teenuste osutamiseks, sinu rahaliste tehingute teostamiseks, sinu küsimustele vastamiseks ja kõikide regulatiivsete nõudmiste täitmiseks, näiteks pettuse vastaste kontrollide ja teiste kontrollide teostamiseks, mis on nõutud rahapesu tõkestamise regulatsioonidest tulenevalt. Sinu kohta hoitavat teavet kasutatakse näiteks järgmistel viisidel:

 • Sinu konto registreerimise, seadistamise ning sinu konto üle valve teostamiseks (sh teie vanuse tuvastamiseks ja pettuse vältimiseks tehtavad kontrollid).
 • Sinu poolt mängitavate mängude administreerimiseks, sinu teavitamiseks võidetud auhinnast või sulle antud boonusest.
 • Teenus(t)e osutamiseks, säilitamiseks, parendamiseks ja isikupärastamiseks ning klientide poolt Teenus(t)e ja veebisaidi kasutamise analüüsimiseks.
 • Sinu eelistuste teadmiseks ja meie veebisaidi sisu sulle, sinu arvutile või mobiilseadmele kõige tulemuslikumal moel esitamise tagamiseks.
 • Sinule sinu konto ja Teenus(t)e kohta teenuseteabe saatmiseks, või kui meil on pakkumine, mida saaksid oma kontol kasutada, turundusteabe saatmiseks. Minnes oma konto seadetesse on sul täielik kontroll turundusseadete üle ja sul on igal ajal võimalik turundusinformatisooni saamisest loobuda.

Samuti kasutame mõnedel juhtudel sinu isikuandmeid uuringueesmärkidel, näiteks: kliendikogemuse hindamiseks ja meie poolt oma teenuste ja toodete parendamisvõimaluste kindlakstegemiseks või loovkampaaniate hindamiseks, et tagada asjakohane ja sobiv kommunikatsioon.

Austame väga sinu privaatsust ja teeme kõvasti tööd, et vastata rangetele seadusandlikele nõudmistele. Samas jätame endale õiguse töödelda andmeid täiendavalt seaduses nõutud ulatuses või õigusliku või kriminaaluurimise toetamiseks.

Mida me kindlasti ei tee:

 • Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele pooltele.
 • • Sinu teavet EI edastata ilma sinu nõusolekuta turunduslikel eesmärkidel kolmandatele pooltele. Sul on võimalik igal ajal oma turundusalaseid eelistusi muuta, minnes selleks Konto seaded -> Turundusseaded.

Kellega me võime jagada sinu teavet?

Sinu isikuandmeid võidakse (käesolevates Privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud eesmärgil) edastada või avaldada kõigile teistele Insta.Win Grupi ettevõtetele ja kolmandatele osapooltele vastavalt kolmandate pooltega sõlmitud asjakohasele kokkuleppele, meie nimel selliste isikuandmete töötlemiseks, näiteks:

 • Häälkõneteenuste või SMS-mobiilside, kui väljast sisse ostetavate teenuste, spetsiifilised pakkujad.
 • Makseteenuste pakkujad vastavalt sinu maksete, deposiitide ja väljamaksete teostamise valikutele.
 • Pettusevastaste, riskide ja vastavuse teenuste pakkujad, pärast sinu isikuandmete kaitsmiseks lepinguliste kaitsemehhanismide rakendamist, et tagada meie õiguslike nõuete täitmine.
 • Sinu selgesõnalise nõusoleku alusel Meie partnerid, kes aitavad Meil luua sulle paremat elamust.
 • Samuti jagame uuringueesmärkidel, analüütiliseks profileerimiseks ja statistiliseks analüüsiks aegajalt sinu isiklikke andmeid oma spetsialiseerunud eripartneritega. Sul on võimalik igal ajal keelduda oma andmete kasutamisest uuringute ja statistika (sh profileerimise) eesmärkidel, saates oma vastulause aadressile [email protected].

Kui seadused seda nõuavad, võidakse sinu isikuandmeid avaldada ka vastavale valitsus-, regulatiiv-, spordi- või täitevasutusele. Sinu isikuandmeid võidakse samuti avaldada kõigile regulatiiv- või spordiametitele seoses ausa mängu alase järelvalve või spordi või mängu reeglite kehtestamise ja/või kuritegude vältimise ja kindlakstegemisega, ja kui Insta.Win Grupp on leidnud, et tal on piisavalt alust kahtlustada, et sa võid olla seotud selliste reeglite või seaduse rikkumisega, et tead selliste reeglite või seaduste rikkumisest või kujutad mõnel muul moel ohtu vastava spordi või mängu ausale läbiviimisele. Sellised asutused võivad seejärel kasutada teie isikuandmeid, et selliseid rikkumisi vastavalt oma protseduurireeglitele uurida ja vastavalt käituda.

Me ei anna sinu andmeid kolmandatele pooltele edasi ühelgi teisel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui oled andnud meile selleks selgesõnalise loa või see on seaduste kohaselt vajalik.

Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Säilitame sinu andmeid ainult nii kaua kui see on käesolevas dokumendis sätestatud eesmärkideks vajalik. Pärast oma Insta.Win’i konto sulgemist säilitame sinu andmeid vaid seni, kuni see on meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks vajalik. Selliste regulatiivsete kohustuste hulka kuuluvad näiteks asjakohastest maksuseadustest, rahapesu tõkestamise seadustest ja võimalikest teistest regulatiivsetest nõuetest tulenevad ja võimalike vaidluste lahendamiseks vajalikud kohustused. Andmete säilitamise tingimuste kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected] ja me esitame sinu jurisdiktsiooni puudutavad spetsiifilised andmete säilitamise tingimused.

Sinu õigused

Sul on õigus küsimisel tasuta saada teavet salvestatud andmete ulatuse, algupära ja saajate ning samuti salvestamise eesmärgi kohta.

Sul on õigus paluda meil muuta, täiendada või kustutada teie isikuandmeid ja edastada neid mõnda teise organisatsiooni. Sul on õigus küsida täiendavat teavet oma isikuandmete käsitsemise kohta. Samuti on sul õigus keelduda oma andmete meie poolt töötlemisest teatud puhkudel, näiteks profileerimiseks, ja juhtudel, kus me oleme palunud sinu nõusolekut sinu andmete töötlemiseks, võtta oma nõusolek tagasi. Sul on õigus esitada kaebus järelvalveasutusele, märkusega, et Meie puhul on juhtivaks järelvalveasutuseks Malta asjaomane järelevalveasutus: Office of the Information and Data Protection Commissioner.

Neil õigustel on aga erandid. Näiteks võidakse teatud tingimustel keelduda juurdepääsust isikuandmetele, kui selliste andmete avaldamine avaldaks mõne teise isiku isikuandmeid või kui meiepoolne sellise teabe avaldamine on õigusaktidest tulenevalt keelatud. Lisaks võime säilitada sinu andmeid ka pärast sinupoolse nõusoleku tagasivõtmist, kui me oleme seadusandluse kohaselt kohustatud sinu andmeid töötlema, näiteks rahapesu tõkestamise regulatsioonide puhul.

Kuidas võtta meiega ühendust

Vastutav Töötleja, kes vastutab sinu isikuandmete eest asjakohase Euroopa Liidu andmekaitseseaduse eesmärkidel, on:

North Point Management Ltd, ATTN: Data Protection Officer, Level G (Level 1/5149), Quantum House, 75, Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta. E-posti aadress: [email protected].

Meie andmekaitsespetsialist on Robert Zammit. Kui sul on küsimusi nende Privaatsuspõhimõtete või meie andmekogumistegevuste kohta, võta meiega ühendust ülal toodud aadressil või e-posti aadressil ning märgi ära oma asukohariik ja küsimuse olemus.

Muudatused andmekaitsepõhimõtete tingimustes

Aegajalt teeme me muudatusi ja parandusi käesolevates andmekaitsepõhimõtetes ja me anname sulle sellest teada käesolevale saidile muudatuste postitamise ja muudatuste kohta sulle e-kirja või sõnumi saatmise teel. Samuti anname sulle võimaluse selliste sisuliste muudatustega nõustuda. Muudatused hakkavad kehtima pärast meiepoolset muudatuste postitamist ja teiepoolset muudatustega nõustumist.